Ombud för Bolagsverket

Bolagero är registrerade som ombud för Bolagsverket. Det betyder att vi snabbt och enkelt kan hjälpa dig med alla former av ärenden hos Bolagsverket. Kontakta oss för hjälp med bl.a. nedanstående.

  • Nybildning av bolag, såväl aktiebolag som andra typer
  • Köp av lagerbolag
  • Ändring av firma
  • Ändring av styrelse eller andra funktionärer
  • Ändringar avseende revisor
  • Nyemission
  • Fusion
  • Likvidation

Om du köper ett lagerbolag av oss ingår också att vi upprättar en skatte- och avgiftsanmälan som skickas till Skatteverket.