Vanliga frågor och svar

Så snart generalfullmakten är utfärdad kan den nya styrelsen ansöka om F-skatt. Vi hjälper er självklart att sammanställa alla handlingar.
Så snart alla handlingar är undertecknade och vi har fått ett bankintyg som visar att 50.000 kronor har betalats in på lagerbolagets konto skickar vi över en generalfullmakt. Med generalfullmakten kan bolaget användas under tiden Bolagsverkets handläggningstid.
Kontakta oss, så hjälper vi till med ändringsanmälan av det befintliga bolaget samt övrig kontakt med Bolagsverket.
Våra lagerbolag, Dreamcatcher, har 500 aktier och ett aktiekapital om 50000 kr, vilket betyder ett kvotvärde om 100 kr.
Du måste bestämma var företagets styrelse ska ha sitt säte, alltså den kommun där styrelsen ska ha sina styrelsemöten. Det är också här som bolagsstämman ska hållas och som företaget ska svara vid domstol. Sätet måste vara en kommun i Sverige, bolaget kan dock ha en utländsk postadress.